ImplantatGuiden

Sygdom

Du har mulighed for at få indsat et implantat medmindre en eller flere af nedenstående omstændigheder gør sig gældende for dig:

  • Du har ubehandlet og aktiv parodontose
  • Du har ikke ikke-reguleret diabetes
  • Du får højdosis medicin mod knogleskørhed
  • Du er i behandling for alvorlig sygdom i hoved-halsregionen, fx cancer.

 

Hertil er der en række medikamenter, som kan have indflydelse på din mulighed for at få et implantat.

 Derfor er det vigtigt, at tandlægen i en grundig forundersøgelse afdækker, om der er tale om særlige sygdomme eller medicin, som kan påvirke en implantatbehandling negativt.